کاهش تصادفات فوتی در مازندرانسرنگ جهان تاب گفت: تصادفات به فوت در مازندران از پارسال ابتدایی در مقایسه با مدت مشابه ۲۰ درصد کاهش داشته است.

او می‌گوید: عواملی که می‌توانند به‌طور تصادفی از موبایل استفاده کنند، به جلو، و خوابیدن و برخورد غیرمجاز از جمله آن‌ها توجه نمی‌کنند.

به گفته سرهنگ جهان تاب افراد قوانین و مقرات راهنمایی و رانندگی را کرده و از عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند

او می‌گوید:پیش بینی می‌شود که ترافیک در تابستان امسال ۳۰ درصد افزایش داشته است.

ترافیک در ایام عید امسال هم در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 50 درصد افزایش داشته است.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که بیش از سه هزار کیلومتر از آن محورهای مواصلاتی کوهستانی است.منبع