کاشت ناخن و حکم شرعی آن

در ادامه با جزئیات بیشتر و دقیقتر، به نظر مراجع در این باره میپردازیم. در این مطلب، به حکم شرعی کاشت ناخن و نکات متفاوت در این باره میپردازیم. زمانی که مواد خوب و مناسب استفاده شود، ناخنها به طور متوسط دو تا سه هفته دوام میآورند. اما ناخن یا هر جسم خارجی که بر روی اعضای بدن قرار بگیرد و مانع رسیدن آب به بدن شود، باید در هنگام وضو یا غسل، از بدن جدا شود. با استفاده از این سه روش مختلف، عملا میتوان هر نوع طرحی را که قابل تصور باشد، بر روی ناخنها ترسیم کرد. ممکن است رنگهای مختلفی در روش ایربراش استفاده شوند، اما رنگ سفید بسیار رایج است. معمولا از سه روش برای ترسیم طرحهای متفاوت روی ناخنها استفاده میشود. کاشتن ناخن به صورتی که برای وضو و غسل نتوانند آن را بردارند، اشکال دارد. اغلب افرادی که قصد ثبت نام کلاس کاشت ناخن را دارند، با هدف یادگیری این تکنیک در این کلاسها شرکت میکنند. نوع دیگر ناخن که دیپ پودر نام دارد، معمولا بیشتر از ژلهای مشابه خود دوام میآورد. پودر غوطه ور را میتوان به عنوان یک رزین مبتنی بر چسب در نظر گرفت که وقتی در معرض هوا قرار میگیرد، سخت میشود.

لاک ناخن ژل و پودر ژل، دو مورد از محبوبترین روشهای کاشت ناخن هستند که هر دو از خانواده اکریلیک هستند، اما از چند جنبه مهم با هم تفاوت دارند. طرحهای ناخن که با دست و با استفاده از لاک ناخن در یا قلم ناخن، ترسیم شدهاند نیز میتوانند بسیار زیبا به نظر برسند. ولی چنانچه شخصی مرتکب این عمل شده باشد، در صورت امکان، ناخن مصنوعی را بردارد و وضو و غسل به نحو معمول انجام شود و در صورت عدم امکان برداشتن ناخن، با همان حال وضو و غسل به عنوان جبیره انجام شود و احتیاطا تیمم هم کند. این روشها عبارتند از استفاده از برچسبهای ناخن، طراحی با دست (ا استفاده از لاک ناخن) و ایربراش که با استفاده از قلم و شابلون است. لازم به ذکر است که قیمت کاشت ناخن، در هر کدام از این روشها متفاوت است. در وضو و غسل اشکال پیدا مىشود و در داخل وقت نماز، ضایع نمودن امر واجب محسوب مىشود و قبل از وقت نماز هم خلاف احتیاط است. کاشت ناخن جایز نیست و حرام است و اگر کسی اقدام به چنین کاری کرد، باید ناخنها را بکند.

ایربراشینگ بیشتر روی ناخنهای ژل یا اکریلیک رایج است، اما ممکن است روی ناخنهای طبیعی نیز استفاده شود. درنتیجه ناخنهای ژلی معمولا بین دو تا سه هفته دوام میآورند، در حالی که ناخنهای ساخته شده با پودر غوطهور میتوانند تا پنج هفته دوام داشته باشند (با آمادهسازی، کاشت و نگهداری مناسب). بسیاری از افراد یک برچسب کوچک روی ناخن قرار میدهند، در حالی که برخی دیگر طرحهایی مانند گل یا تصاویر مربوط به فصول مختلف را انتخاب میکنند. شما میتوانید با مراجعه به مراکز کاشت ناخن، طرحها و رنگهای متفاوتی برای ناخنهای خود انتخاب کنید. در این روش، یک شابلون کوچک روی ناخن قرار میگیرد و از ایربراش برای نقاشی روی ناخن استفاده میشود. کاشت ناخن فى النفسه اشکال ندارد و با فرض صدق زینت، باید از نامحرم پوشانده شود. در صورت کاشت ناخن، براى وضو و غسل باید مانع (ولو با صرف هزینه ممکن) برطرف گردد و چنانچه میداند امکان برطرفکردن آن نیست و یا رفع آن با مشقت غیر قابل تحمل همراه بوده و یا ضرر قابل توجهى دارد، در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد، سپس مبادرت به این کار کند و وضو و غسلهاى بعدى را باید بهصورت جبیره انجام دهد (یعنى با دست مرطوب مانع را مسح نماید).

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد مجله خبری makeupa لطفا از سایت ما دیدن کنید.

اما برخی از علما (برای مثال آیت الله سیستانی)، به این دلیل که این کار منجر به ایجاد مانعی برای وضو و غسل میشود، کسب درآمد از این راه را جایز ندانستهاند. استفاده از برچسبهای ناخن که در حالت عامیانه به آن عکس برگردان نیز گفته میشود، از سادهترین روشها برای طراحی ناخن است. اکثر فقها، درآمدزایی بهواسطه کاشت ناخن و آموزش این حرفه را صحیح و درآمد حاصل از آن را حلال میدانند. ولى اگر این کار را کرد و هنگام وضو یا غسل امکان بیرون آوردن آن نبود، باید در مسح و غسل عمل به جبیره کند. این کار را معمولا یک ناخنکار حرفهای انجام میدهد. معمولا برچسبها در بستهبندیهایی با تعدادی کم و در اندازه کوچک فروخته میشوند و بیشتر مناسب ناخنهای صیقلی هستند (به طور معمول، برچسبها بهتر به ناخنهای صیقلی میچسبند). ولی اگر کنده نشد، باید وضو و غسل را به صورت جبیره انجام دهد و سپس احتیاطا تیمم هم انجام دهد و پس از کنده شدن و رفع ناخنهای کاشته شده، باید نمازهایی را که قبلا با داشتن آن ناخنها بهجا آورده اعاده کند.