مشهودترین قسمت ناخن، صفحه آن است

در نهایت اینکه قرمزی اطراف ناخنها میتوانند نشان از درماتومیوزیت باشد. وجود سیلیسیک اسید در عصاره دم اسب از شکنندگی، ترک خوردگی، پوسته شدن ناخنها جلوگیری کرده و سبب استحکام و تقویت آنها میشود. به گفته محققان بهتر است محصولاتی را انتخاب کنید که حاوی اسید هیالورونیک و گلیسیرین باشند. در مطالعه بالینی کنترل شده دیگر، اثر درمانی یک فراورده حاوی عصاره گیاه دم اسب، متیونین و HPCH در ۳۶ زن دارای ناخنهای با شیارهای عمودی و شکستگی لایهای ایجاد شده در اثر مایکوز، پسوریازیس، عفونتهای باکتریال یا عوامل خارجی مانند تروما، مواد شوینده شیمیایی یا رطوبت به مدت ۲۸ روز مورد بررسی قرار گرفتهاست. در یک مطالعه بالینی کنترل شده، اثر درمانی فراورده حاوی عصاره گیاه دم اسب، هیدروکسی پروپیل کایتوزان (HPCH) و دی متیل سولفونیل متان (DMSO) بر دیستروفی ناخن ناشی از پسوریازیس در ۳۰ بیمار (۲۰ زن و ۱۰ مرد) در محدوده سنی ۱۸ تا ۷۵ سال مبتلا به پسوریازیس ناخن خفیف تا متوسط در ۲ تا ۵ ناخن در هر دو دست به مدت ۲۴ هفته مورد ارزیابی قرار گرفتهاست.

همچنین این عصاره سبب استحکام و تقویت ناخنهای شکننده شده و به خوبی در ناهمواریها و حفرههای ناخن نفوذ کرده و موجب کاهش پوسته ریزی کراتینی میشود. کمبود پروتئین، فولیک اسید، ویتامین بی که برای رشد سلولها و احیای سلولهای مرده ضروری است و کمبود ویتامین C موجب افتادن ناخنها میشود. کمبود ویتامین A و کلسیم باعث خشکی و ورقه ورقه شدن پوست میشود. ناخن نیز مثل پوست، جذبکننده است و لوسیون میتواند از خشک شدن ناخن در آینده، جلوگیری کند. ناخنهای سرد و رنگ پریده: ضعف عروق در ناحیه نوک انگشتها، سردی و رنگپریدگی ناخنها میتواند نشان از آسیب به سرخرگها (آرتریوپاتی)، نارسایی قلبی یا ریوی باشد. رنگ ناخنها: ناخنهای سفید امکان وجود بیماریهای گوارشی، ریوی یا لنفوم (نوعی سرطان خون) را نشان میدهند. لکههای کوچک قرمز رنگ روی ناخنها احتمال وجود بیماریهای خودایمنی را آشکار میسازند. ناخنهای قهوهای خبر از بیماریهای هورمونی میدهند. ۱. ناخنهای خود را همیشه تمیز نگهدارید معمولاً همه مشکلات ناخن از میکروبها و مجله خبری makeupa باکتریها شروع میشوند.

ناخنهایی که به راحتی میشکنند و ترک میخورند از مشکلات احتمالی تغذیهای خبر مجله خبری makeupa میدهند. دلایل دیگری مثل محصولات شیمیایی (برای مثال، اگر از محصولات پاککنندهٔ شیمیایی زیاد استفاده میکنید) یا بالارفتن سن محتمل هستند. راههای مراقبت از ناخن شامل بخشهای مختلفی همچون آشنایی و استفاده از مواد غذایی مفید برای رشد و استحکام ناخنها و رعایت اصول بهداشتی میباشد. پارامترهای اندازهگیری شده در روزهای مذکور شامل تغییر شکل ناخن، جدا شدن ناخن از بستر، شکستگی و شکنندگی ناخن و فاکتورهای ایجادکننده (از قبیل عوامل پاتولوژیک و خارجی) بودند. موارد چاله چاله شدن سطح ناخن، جدا شدن ناخن از بستر و وجود لکههای سفید روی ناخن نیز به ترتیب به میزان ۷۲٪، ۶۳٪ و ۶۶٪ نسبت به مقدار پایه کاهش نشان دادهاست. جدا از جاذبه آرایشی، ناخنها وظایف دیگری نیز بعهده دارند از جمله کمک به بلند کردن اجسام با ایجاد تکیهگاه برای بافت انگشتان یا دست کاری اجسام و از همه مهمتر آن که ناخنها سلامت عمومی بدن را بازتاب میدهند. برای بلند کردن ناخنهای خود باید مرتباً به آنها رسیدگی کنید. برای مراقبت از ناخنهای خود مانیکور کردن تنها گزینه موجود نیست در واقع، شما باید بهطور روزانه از ناخنهای خود مراقبت کنید.

این حالت میتواند به دلیل شنا کردن، استفاده از لاک پاک کن، و ظرف شستن مداوم و بدون دستکش یا فقط به دلیل زندگی در محیطی با رطوبت کم باشد. نمونهای به شکل ماکت سیلیکونی از لایه سطحی ناخن در شرایط استاندارد از انگشت شست هر دو دست بعد از شستن فراورده در روزهای ۰، ۱۴ و ۲۸ مطالعه تهیه گردید. آنالیز آماری نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین گروه درمان و گروه کنترل از نظر پاسخ دهی به درمان بوده و شدت شکستگی و شکنندگی ناخن در گروه درمان نسبت به گروه کنترل کمتر بودهاست. برای عمل کاشت ناخن موارد زیادی را باید رعایت کرد ابزار کاشت ناخن و مواد کاشت ناخن را باید شناخت و زیر نظر متخصص این کار را انجام داد. این امر همچنین از تجمع خاک و باکتریها در زیر ناخنهایتان جلوگیری میکند اما با این حال نباید در انجام این کار افراط کنید. ناخنها از داربست (ماتریکس) که زیر یک چین پوستی به نام پوستک (کوتیکول) قرار دارد و از ماهک (لانولا) که منطقهای هلالیشکل در قاعده ناخن است، رشد میکنند.